Om projektet

Om Naturliv for Småbørnsfamilier
Naturliv for Småbørnsfamilier er et partnerskab mellem Ungdommens Røde Kors, Natur& Ungdom og KFUM-Spejderne i Danmark, der kombinerer viden inden for frivilligt arbejde, natur og miljø, børneliv og fællesskaber.

Med dette projekt vil vi sammen skabe nye naturoplevelser for flere småbørnsfamilier i Danmark – med særlig fokus på, hvordan vi får de småbørnsfamilier med, som ikke selv finder vej ud i naturen.

Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet.

Blad

Givende fællesskaber
Med projektet ønsker vi at skabe lokalt engagement og dermed opbygge relationer og sammenhængskraft i lokalsamfundet. Vi vil skabe givende fællesskaber, ikke blot for de involverede, men også for samfundet som helhed. Gennem vores organisationers lokalt forankrede frivillige, vil vi danne nye lokale netværk og mødesteder på tværs af organisationerne.Det er i disse lokale netværk, at relationer bliver til givende og meningsfulde fællesskaber, der kan favne og engagere endnu flere småbørnsfamilier, end vi ellers har haft mulighed for.

For at et fællesskab skal give mening, skal man bidrage med de ressourcer, man har til rådighed. Dette gælder både for vores tre organisationer, som det gælder for de lokale frivillige og de deltagende småbørnsfamilier. Fællesskabets styrke ligger dermed i summen, af de ressourcer vi stiller til rådighed for hinanden.

Blad

Bevidst samfundsansvar
Projektet Naturliv for Småbørnsfamilier tager samfundsansvar, når flere småbørnsfamilier, der ikke er vant til at færdes i naturen og/eller involvere sig i lokalmiljøets fællesskaber, deltager sammen med andre familier i at give deres børn gode oplevelser, opbygge venskaber, smile, grine og udforske naturen sammen. Ved at skabe lokale relationer og fællesskaber på tværs af samfundsmæssige skel styrkes sammenhængskraften i samfundet.

Det særlige fokus på småbørnsfamilier, der ikke selv finder vejen ud i naturen, er også et fokus på udsatte børn og familier, der bor i boligsociale områder, hvor ressourcerne til at engagere sig i lokalsamfundet kan være svære at samle. Med projektet ‘Naturliv for småbørnsfamilier’ ønsker vi at nå disse familier og med naturen som ramme, nedbryde de barrierer, der hindrer dem i at deltage i lokale fællesskaber.

Blad

Lærerige naturoplevelser
Flere og kvalificerede naturoplevelser for børn og deres forældre skaber både tilhørsforhold til den verden vi lever i og muligheder for indlæring i børnenes øvrige liv.
Ved at bevæge sig i og lære om naturen skærpes sanser, og en lang række undersøgelser viser, hvordan det, at bruge naturoplevelser som ramme til indlæring, skaber en optimal platform for understøttende undervisning i det formaliserede uddannelsessystem. Ved at sætte naturoplevelserne i fokus, gives der både rum for bevægelse og sundhed, fordybelse og nysgerrighed i naturens verden samt større læring hos de børn, der deltager.

De naturoplevelser, man får som barn, har positiv indvirkning på resten af livet. Børn, der bruger naturen aktivt, bliver sundere, gladere og klogere på den verden, de lever i. Derfor ønsker projektets partnere sammen at give endnu flere børn og deres familier spændende og lærerige naturoplevelser og herigennem lære dem at færdes i naturen og passe godt på den verden, de vokser op i.