Naturliv gør verden vil et bedre sted at være

I KFUM-Spejdernes ledermagasin kan man læse en artikel, hvor netværkslederen i Odense udtaler sig om, hvordan Naturliv for Småbørnsfamilier er med til at rykke verden til et bedre sted.

Hele artiklen kan læses her; https://issuu.com/kfum-spejderne/docs/ildhu_0216_issue. Se side 9 + 10.

ny leg