Natur & Ungdom

Natur & Ungdom har en række naturklubber for børn, som ønsker at lære om og færdes i naturen. Denne liste illustrerer hvor i landet der findes naturklubber. Hvis du vil vide mere kan projektmedarbejder Sine H. Mikkelsen kontaktes på Sine@nogu.dk eller du kan læse mere på http://nogu.dk. 

 

Naturklubber
Københavns Naturklub – Uglerne i mosen
Natur & Ungdom Albertslund
Morsø Naturklub
Natur & Ungdom Randers
Natur & Ungdom Aarhus
Natur & Ungdom Mols Bjerge
Natur & Ungdom Mossø
Natur & Ungdom Silkeborg
Natur & Ungdom Hedensted
Natur & Ungdom Vejle
Natur & Ungdom Vadehavet
Natur & Ungdom Sydsjælland
Natur & Ungdom Vestsjælland
Natur & Ungdom Lillebælt (Fredericia)
Natur & Ungdom Odense

 Sø