Til fagpersoner

Arbejder du med småbørnsfamilier, så er der rig mulighed for, at du kan bidrage til projektet Naturliv for Småbørnsfamilier!

Du kan for eksempel:

  • Være med til at udbrede kendskabet til projektets tilbud over for de småbørnsfamilier du møder ved at sætte plakater op eller uddele flyers.

  • Indgå i dialog med lokale frivillige om at arrangere lokale naturoplevelser i for eksempel børnehaven eller boligområdet.

  • Bruge projektets aktivitetsmateriale i forbindelse med dit eget arbejde med småbørnsfamilier.

  • Har du andre ideer, der involverer småbørnsfamilier i lokalt samvær i naturen, er du velkommen til at kontakte os!

Du kan finde mere information på www.naturlivforsmåbørnsfamilier.dk og følge projektet på www.facebook.com/naturlivforsmaaboernsfamilierdk

Naturliv for Småbørnsfamilier
Projektet ’Naturliv for Småbørnsfamilier’ er et samarbejde mellem KFUM-Spejderne i Danmark, Ungdommens Røde Kors og Natur & Ungdom, der vil give flere småbørnsfamilier gode oplevelser i naturen, i fællesskab med andre. Projektet henvender sig især til de småbørnsfamilier, der ikke selv finder vej ud i naturen så tit.

Mange, især socialt udsatte forældre, har ikke kendskab til foreningsarbejde og fritidsaktiviteter for deres børn. Det ønsker ’Naturliv for Småbørnsfamilier’ at ændre på. Forældrene skal vide, hvad de går ind til, og at de og deres børn er i gode og trygge hænder.

I projektet ser vi en styrke i at skabe netværk mellem familier, der har forskellige ressourcer og udfordringer i deres hverdag. Vi har derfor en bred målgruppe, der favner følgende:

  1. Familier med børn mellem 3 og 6 år, der på forskellig vis er udfordret i dagligdagen (socialt, fysisk, økonomisk m.m.).

  2. Familier med børn mellem 3 og 6 år, der normalt ikke færdes i naturen på egen hånd.

  3. Familier med børn mellem 3 og 6 år, der er socialt udsatte.

  4. Familier med børn mellem 3 og 6 år, der er ressourcestærke og allerede engagerede i foreningsarbejde m.v.

Fugl