Sådan kommer du i gang

Naturliv for Småbørnsfamilier vil give småbørnsfamilier sjove og hyggelige
naturoplevelser. Det vil foregå med lokale events rundt omkring i hele Danmark.
Hvert event arrangeres af lokale frivillige fra KFUM-Spejderne, Ungdommens Røde
Kors og Natur&Ungdom. Målgruppen for Naturliv for Småbørnsfamilier er især de
familier, som ikke har midler til at tage på udflugter i naturen.

Har du/I lyst til at Naturliv for Småbørnsfamilier-events?
Kom hurtigt i gang sådan her:

Step 1. Lav en gruppe af frivillige
Find sammen med en gruppe andre frivillige, der vil være med til at lave events.
Gruppen skal både stå for at planlægge og holde events. Hvor mange I vil være, er
helt op til jer. Men der skal helst være mindst én frivillig fra hver af de tre
organisationer (KFUM-Spejderne, Natur&Ungdom og Ungdommens Røde Kors).

Step 2. Planlæg event
Så skal I holde et planlægningsmøde.

Her skal I først finde ud af, hvor eventen skal foregå. Det er vigtigt at vælge et sted,
der ligger tæt på småbørnefamiliernes hjem. Det kan være en græsplæne mellem
nogle boligblokke.

Dato og tidspunkt for jeres event skal I også beslutte. Det er en god idé at planlægge
en fast tid og sted for alle jeres events. Det kan være den sidste søndag i måneden
klokken 10-14.

Så skal I beslutte, hvad I vil lave til eventen. I kan vælge 2-3 aktiviteter fra det
materiale, som I har fået. Det er også en god idé at planlægge noget mad, der kan
tilberedes over bål. Det kan være pandekager.

Til sidst skal I fordele opgaverne mellem jer. I kan også fordele ansvarsroller. Der kan
for eksempel være en tovholder, én der har ansvar for alle materialerne, én der
står for at indkøbe nye ting og mad, og én der kontakter småbørnsfamilierne og finder
flere frivillige.

Step 3. Find småbørnsfamilier
Så skal I finde de småbørnsfamilier, som I vil invitere. Naturliv for Småbørnsfamilier
er især for de familier, der ikke har så mange ressourcer og derfor ikke kommer ud i
naturen. Den lokale børnehave, en boligsocial medarbejder eller en sundhedsplejerske
kan hjælpe jer med at komme i kontakt med de familier. Det er også en god idé at
hænge plakater op og dele flyers ud i lokalområdet.

Step 4.: Hold en fantastisk event
… og gør det samme igen et par uger eller en måned senere.

Hvis I har brug for mere information, så kan I finde det på hjemmesiden
www.naturlivforsmåbørnsfamilier.dk. Her kan I også finde navne og
kontaktoplysninger på medarbejderne på Naturliv for Småbørnsfamilier – og de er
altid klar til at hjælpe.

Frivilligguide

Ønsker I mere detaljeret information om hvordan I kommer i gang, så læs denne frivilligguide.